Vi jobbar bara med de bästa

Utbildningsledare

Vi ser till att alltid arbeta med de bästa ledarskapsexperterna och pedagogerna. Mgruppen underhåller ett professionellt nätverk av specialister inom ledarskap och pedagogik. Vi ser till att utbildningarna blir enhetliga till innehåll och kvalitet, samtidigt som våra utbildare är fria att vidareutveckla sig och skaffa nya berikande erfarenheter även utanför Mgruppen. Tack vare en hög nivå av specialisering inom utbildarnätverket kan vi möta specifika behov i våra skräddarsydda lösningar för organisationer. Med hjälp av en relativt liten personalstyrka och ett nära kopplat externt nätverk är vi flexibla och kan utforma gedigna insatser efter situation och behov.

Programansvariga

Våra programansvariga är de som utvecklar våra tjänster och ser till att kvaliteten är genomgående oavsett vilken utbildningsledare du har i just din utbildning. Till och från leder de även själva utbildningarna för att komma nära verksamheten och fånga upp nya utvecklingsbehov. De underhåller och förnyar nätverket av specialister och ser till att rätt resurs hamnar i rätt uppdrag. De utför förstudier inför skräddarsydda insatser och leder arbetet med att utvärdera våra insatser.

John Ylvander - Programansvarig på Mgruppen

John Ylander

John är delaktig i många av våra skräddarsydda lösningar för ledningsgruppsutveckling och verksamhetsledning i allmänhet. Av de fasta programmen ansvarar John för:

 • Executive Master of Strategy
 • Executive Management Program

John har konsult- och forskningserfarenhet inom organisationsutveckling förändring, strategi och arbetsorganisation. Hans erfarenhet sträcker sig från olika företag och branscher som media, telekom, tillverkningsindustri, stålindustri, offentlig förvaltning och offentliga företag.

Susanne Markovska - Programansvarig Mgruppen

Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt eget personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt och det avspeglas i mina program där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Förstärk ditt ledarskap
 • Leda andra chefer
 • UGL
 • Executive Master of Human Resources
Öjvind Sterner - Programansvarig på Mgruppen

Öjvind Sterner

Öjvind har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionsansvarig. 

Öjvind är programansvarig för Mgruppens produktionsinriktade öppna ledarutvecklingsprogram 

 • Samordnarskap i produktionen
 • Ny chef i produktionen

Öjvind är även programansvarig för program som genomförs i Frankrike, Tyskland, England och USA.

Anna Olcén

Anna har lång erfarenhet av att ha coachat och utbildat ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt i ledarrollen. Anna har både chefs- och specialisterfarenhet inom human resources med fokus på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenhet sträcker sig från olika företag och branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Av de fasta programmen ansvarar Anna för:

 • Grundläggande Ledarskap
 • Ny som chef

Anna är även ansvarig chef för Mgruppens utbildningsadministration och aktiv genomförare i vårt företagsanpassade utbud. 

Helene Öhman

Helene ansvar för utbildningar för företag. Hon har en mångårig bakgrund som chef, utbildare och affärsutvecklare med fokus på organisations- och ledarskapsutveckling.  Framför allt har hon arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder av utbildningsprodukter och tjänster inom expertrådgivning. Att få team av högpresterande individer att prestera bättre tillsammans än individuellt är något Helene brinner för och har ett stort erkännande inom. Hon hjälper organisationer att nå den kompetens som krävs för att fortsätta vara relevanta i en föränderlig omvärld där förvaltning och ständiga förbättringar inte längre räcker.  

Kompetensområden:

 • Organisationsutveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Teamutveckling
 • Kommunikation och retorik
 • Pedagogik
 • Förändringsledning